I arbejdet med hæfterne får eleverne trænet ordklasser på mange forskellige måder.

Der er fx sorteringsopgaver, farveopgaver, bøjningsøvelser i skemaer og frie skriveopgaver. De mange opgaver giver dine elever mulighed for at gå i dybden med ordklasserne og opnå fortrolighed med dem.


Ordklasser 1 er der fokus på at blive fortrolig med tre ordklasser og deres regelmæssige former og bøjninger.

Ordklasser 2 er der især fokus på de uregelmæssige bøjninger og de ord, hvor det kan være svært at lytte sig frem til endelserne.

Populær

Nutids-r, flertals-r og stærke udsagnsord. Her er 37 sider med opgaver i de tre store ordklasser. Niveauet er sat op i forhold til Ordklasser 1, og der er fokus på typiske staveproblemer. Desuden er der træning i at dele ordene i stammer og endelser, så stavningen bliver mere systematisk. Opgaverne er varierede, og der er mange timers træning og udfordring.

299,00
Populær

Gå i dybden med træningen af de tre store ordklasser navneord, udsagnsord og tillægsord. Her er 32 sider med varierede opgaver, der giver eleverne træning og fortrolighed med ordklasserne. Her er fokus på at skelne mellem de tre ordklasser, samt deres bøjninger.

299,00